mail info@visumturkijedirect.nl

Privacy Policy voor visumturkijedirect.nl

Wij hechten erg veel waarde aan de privacy van de bezoekers op visumturkijedirect.nl en wij realiseren dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens voor u zeer belangrijk zijn.
In onderstaande privacy policy geven wij aan welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden deze informatie wordt gebruikt.

Doeleinden

VisumTurkijeDirect.nl verzameld de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van een e-visum. Deze gegevens omvatten:
• NAW- gegevens;
• Geboortedatum en geboorteplaats;
• Voornamen van ouders (indien aanvrager jonger is dan 18 jaar);
• Paspoort of identiteitskaart gegevens (documentnummer, uitgifte- en vervaldatum);
• E-mailadres;
• Adresgegevens (indien u het visum per post wenst te ontvangen).

De bovenstaande gegevens worden enkel verzameld voor het uitvoeren van de visum aanvraag.

Beveiliging

Onze website voldoet aan de strengste veiligheidseisen op het gebied van digitale informatieverstrekking en is daarom beveiligd middels een SSL (https) verbinding.
Zodra uw visum is verlopen worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Cookies

VisumTurkijeDirect.nl maakt gebruik van cookies om de werking van onze website te kunnen garanderen. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om website statistieken in beeld te brengen en de gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te houden. Onze statistieken worden geanonimiseerd opgeslagen.

Beperkte aansprakelijkheid

VisumTurkijeDirect.nl doet er alles aan om de inhoud en content op de website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat bepaalde inhoud onvolledig of onjuist is.
De materialen op onze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen ten alle tijden worden gewijzigd, zonder verdere mededeling van VisumTurkijeDirect.nl.
Alle prijzen op onze website zijn daarnaast onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten.
Wij kunnen daarnaast geen aansprakelijkheid aanvaarden voor opgenomen links naar websites van derden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VisumTurkijeDirect.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VisumTurkijeDirect.nl behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend rech (zoals citaatrecht), tenzij bij specifiek materialen anders aangegeve is.

Overig

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen.